Böcker

Digital- eller offsettryck.

Miljö Ja, Svanenmärkt
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum

DINA MÖJLIGHETER
Ditt pris
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
90g Offsettpapper 16.286,- 1 20.995,- 1 25.700,- 1 30.409,- 1 35.117,- 1
Pris vid inkjettryck
Papperstyp/Innehållet
<<
300 stk.
400 stk.
500 stk.
600 stk.
700 stk.
>>
80g Munken Print Classic Cream, bulk 1.5 12.759,- 6 16.027,- 6 19.293,- 6 21.774,- 6 24.260,- 6
100g Munken Print Cream, bulk 1.5 13.549,- 6 17.075,- 6 20.600,- 6 23.345,- 6 26.088,- 6
90g Offsettpapper 12.967,- 6 16.300,- 6 19.636,- 6 22.187,- 6 24.739,- 6
130g Inkjet Silk 16.068,- 6 20.434,- 6 24.805,- 6 28.388,- 6 31.976,- 6
1:Digitaltryck, 2:Offsettryck, 3:Samtryck, 4:Storformat, 5:Rotationstryck, 6:Inkjet

InDesign–mallar til bøker

1-col
2-col
Cover