LÖSBLAD/FLYGBLAD

Sveriges billigaste lösblad i stora och små upplag.


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärket
DINA MÖJLIGHETER
Papperstyp/Innehållet << 1 x 1.800 st. 1 x 1.900 st. 1 x 2.000 st. 1 x 2.500 st. 1 x 3.000 st. >>
90g Offsettpapper 1.255,- 1 1.288,- 1 1.321,- 1 1.483,- 1 1.651,- 1
120g Offsettpapper 1.299,- 1 1.337,- 1 1.370,- 1 1.546,- 1 1.725,- 1
200g Offsettpapper 1.391,- 1 1.432,- 1 1.471,- 1 1.674,- 1 1.876,- 1
300g Offsetpapper 1.548,- 1 1.598,- 1 1.647,- 1 1.892,- 1 2.139,- 1
130g Silk-papper 1.067,- 3 1.072,- 3 1.076,- 3 1.328,- 3 1.352,- 3
170g Silk-papper 1.116,- 3 1.118,- 3 1.125,- 3 1.425,- 3 1.448,- 3
250g Silk-papper 1.213,- 3 1.216,- 3 1.220,- 3 1.612,- 3 1.636,- 3
350g Silk-papper 1.309,- 3 1.314,- 3 1.318,- 3 1.798,- 3 1.822,- 3
260g Chromocard 1.366,- 3 1.370,- 3 1.376,- 3 1.872,- 1 1.916,- 3
0,125 mm tjockt plastark 2.885,- 1 3.008,- 1 3.132,- 1 3.749,- 1 4.369,- 1
0,250 mm tjockt plastark 4.152,- 1 4.348,- 1 4.542,- 1 5.511,- 1 6.482,- 1
Visa st. pris
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet

InDesign-mallar lösblade

A0 A3 A6 B1 M65
A1 A4 A7 B2
A2 A5 B0 B3